„NEJEN“ MOUDRÁ STRAVA OD SOVY II.

ANEB JAK JSEM SPOJOVAL FIRMY
ZABÝVAJÍCÍ SE ZDRAVOU VÝŽIVOU

(pouze textová část knihy bez ilustrací s popisky)
3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29
30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54
55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79
80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102
Ještě jedna vzpomínka na pana Škvařila. Když jsem dával společenství dohromady, někde na internetu jsem si stáhnul i pana Škvařila, a to v té podobě, že tam byl s titulem ing. Tak jsem to do struktury vepsal a uváděl jsem to po dobu snad tří měsíců v nesprávné podobě. Pan Škvařil tuto strukturu několikrát dostal, ale neupozornil mě na to, že u jeho jména jsem udělal chybu. (Možná si toho nevšiml.)
Upozornil mě na to až pan Ing. Barták, Csc. slovy, že pan Škvařil není žádný inženýr. Takže se panu Škvařilovi opožděně omlouvám za chybu z mé strany. I když.
V Ostravě na dříve zmiňovaných Dnech zdraví se ale stala tato zvláštnost. K našemu stolku s knihami, kdy s námi v té době seděl pan Škvařil, jsme pozvali jednoho návštěvníka výstavy. Tento se pak na pana Škvařila (aniž bychom ho představovali) obrátil se slovy: „Pane inženýre………….“ Škvařil na to nic neřekl a pokračoval v debatě. Já na návštěvníka, že pan Škvařil není žádný inženýr, že pan Škvařil je normální člověk (nic proti vzdělání, ale nemám rád nesprávné titulování).
V tomto případě bych panu Škvařilovi doporučil si udělat vysokou školu, samozřejmě pokud má střední. Já mu v inženýrství konkurovat nebudu, poněvadž já nemám ani tu střední, pouze výuční list, ale to už jsem myslím dříve psal.
Možná se vám bude zdát, že se jakoby do některých výrobců „obouvám“, ale věřte, že jsem si původně myslel, že jsou všichni čistí. Alespoň to tak většina prezentuje a navenek se s vámi baví velmi slušně a hovoří o tématech jako dokonalí odborníci. (Myslím o zdravé výživě a věcech s tím souvisejícími.)
Moje otázka zní: „Proč je mezi nimi tedy taková nevraživost, kdy jedni neuznávají druhé a snaží se jen o tu svoji pravdu.“ Mám poznatky, že jedni neuznávají druhé, ba dokonce mezi dvěma českými skupinami vegetariánů nejsou úplné shody, což mi dříve nepřímo potvrdil pan Ing. Barták. Myslím si, že tudy cesta nevede, poněvadž výhrou může být pouze spolupráce.
Tímto zainteresované vyzývám k částečné změně jejich pohledu na věc.
Kompletní tištěnou knihu můžete zakoupit na prodejních místech nebo poštou po objednání na některém z kontaktů.
Obsah knihy podléhá autorským právům dle zákona. Kopírování, publikace a citace se souhlasem autora,
který Vám tímto uděluji, pokud toto nebude prováděno za účelem zisku. Eduard Sova
‹‹ tyto stránky spravuje Pavel Guňka (www.pg-system.cz) ››