„NEJEN“ MOUDRÁ STRAVA OD SOVY II.

ANEB JAK JSEM SPOJOVAL FIRMY
ZABÝVAJÍCÍ SE ZDRAVOU VÝŽIVOU

(pouze textová část knihy bez ilustrací s popisky)
3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29
30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54
55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79
80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102
Za Českou vegetariánskou společnost
Ing. Richard J. Barták, CSc.

I toto psaní nás svým způsobem potěšilo, a proto nás překvapil dopis číslo 3, který byl odeslán téhož dne a rovněž přeposlán ostatním členům společnosti vegetariánů s tím, že byl poslán ve 12.31 hod., tzn. za pouhou hodinu a něco po dopise druhém. Celý text zněl:

Milý pane Eduarde Sovo,
je skutečně nutné, abyste čtenáře své knížky „Moudrá strava od Sovy“ ubezpečoval (tak, jak to provádíte – např. mne telefonicky), že vše, co píšete, je skutečně tak, jak to píšete a skutečně nejinak. Váš přerod (chcete-li „osvícení“, bod alef“, nebo „ovanutí duchem svatým“) a jeho zdravotní, názorové a „životně stylové“ následky jsou takměř neuvěřitelné – ač sám jsem se s něčím podobným za svůj dlouhý život již také jednou setkal. I když mohu uznati i působení mnohých mých přátel i nepřátel, osob známých i neznámých, literatury a masmedií, atd., ale přesto!
Opakuji – téměř neuvěřitelné.
Váš styl psaní je zajímavý a netradiční (trochu jako „Ostravak ostravski“, že?), což je chvályhodné, neboť i tímto způsobem zainteresujete velký počet lidí z regionu, dnes třeba zcela nezúčastněných. Ač nejsem původem ze Severní Moravy, prožil jsem zde téměř celý aktivní život a i proto jsou mně i občasné „ostravske dřysty“ velmi blízké a sympatické. Hrubé chyby proti závaznému duchu rodného jazyka (povšimněte si, prosím, že úmyslně neříkám „spisovné češtiny“ a zajisté sem, samozřejmě, nepočítám použití „ostravštiny“ nebo „ponašemu“, které je zcela namístě) a některé hrubé věcné nepřesnosti nemůžete ovšem potlačiti velmi chytrou výmluvou, uvedenou na konci knížky. Vymyslel jste to sám, nebo Vám to poradili lidé, kteří mne znají?
Dosti by mne zajímal Vámi i opakovaně zmiňovaný pan docent (již snad profesor?) z Havířova, zhruba mého věku, jehož jméno nezmiňujete, kterého bych však mohl znát. Buď mně ho, prosím, prozraďte, nebo – až se s ním setkáte – zeptejte se ho, zda mu něco
Kompletní tištěnou knihu můžete zakoupit na prodejních místech nebo poštou po objednání na některém z kontaktů.
Obsah knihy podléhá autorským právům dle zákona. Kopírování, publikace a citace se souhlasem autora,
který Vám tímto uděluji, pokud toto nebude prováděno za účelem zisku. Eduard Sova
‹‹ tyto stránky spravuje Pavel Guňka (www.pg-system.cz) ››