„NEJEN“ MOUDRÁ STRAVA OD SOVY II.

ANEB JAK JSEM SPOJOVAL FIRMY
ZABÝVAJÍCÍ SE ZDRAVOU VÝŽIVOU

(pouze textová část knihy bez ilustrací s popisky)
3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29
30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54
55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79
80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102
Vážený pane,
Děkujeme na upozornění na Vaši novou knihu „Moudrá strava……“
Jak jest Vám zajisté známo, pořádá naše Společnost každoročně ke Dni vegetariánů vyhodnocení nejlepší knihy v tomto oboru za uplynulý rok.
Pokud se chcete této soutěže také zúčastniti, zašlete, prosím, jeden výtisk na mou adresu.
S pozdravem za Českou vegetariánskou společnost Ing. Richard Barták, CSc.

I když jsem o soutěži vůbec nevěděl, ani z mého pohledu není až tak pro mě důležitá, rozhodl jsem se knihu zaslat a rovněž jsem informoval pana Bartáka telefonicky.
Odpověď přišla následující:

Byla přeposlána i na další členy společnosti, mimo jiné i na MUDr. Luňáčka. Odeslána 11. listopadu 2006 11.28 hod.

Ing. Richard J. Barták, CSc., K Netlukám 5/958, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Tel. 606 444 093, e-mail: rjbartak@sxg.cz
Zakládající člen České vegetariánské společnosti
Člen správní rady Nadačního fondu rytíře Františka Horského
Čestný člen Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO

Milý pane Eduarde Sovo a paní Evo Sovová!
Děkuji pěkně na knížku „Moudrá strava…“, kterou jsem včera pro naši Společnost obdržel a ihned prostudoval.
Posléze ji předám ostatním přátelům, hodnotícím spisy pro soutěž ČVS „Kniha roku“, na jejíž výsledek budete ovšem čekat až do Mezinárodního dne vegetariánů 2007. Těším se, že mezitím od Vás obdržím Vaše další spisy a DVD, které ohlašujete a které budou, samozřejmě, rovněž do soutěže zařazeny.
S přáním neobyčejně velikých úspěchů
Kompletní tištěnou knihu můžete zakoupit na prodejních místech nebo poštou po objednání na některém z kontaktů.
Obsah knihy podléhá autorským právům dle zákona. Kopírování, publikace a citace se souhlasem autora,
který Vám tímto uděluji, pokud toto nebude prováděno za účelem zisku. Eduard Sova
‹‹ tyto stránky spravuje Pavel Guňka (www.pg-system.cz) ››