„NEJEN“ MOUDRÁ STRAVA OD SOVY II.

ANEB JAK JSEM SPOJOVAL FIRMY
ZABÝVAJÍCÍ SE ZDRAVOU VÝŽIVOU

(pouze textová část knihy bez ilustrací s popisky)
3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29
30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54
55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79
80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102
Je ráno, tak zase volám. Tentokrát je to pan Škvařil z firmy Klaso. Ten vlastně na schůzku také nedorazil a když jsme se setkali v Ostravě na Dnech zdraví, tak jsme na dané témata pohovořili. Tehdy jsme se dostali snad do velmi lehkého sporu v důsledku částečně jiných názorů. Paradoxem celé situace bylo, že my měli stánek s knihami hned vedle něho. Opravdu celé dva dny, hoden svého jména, škvařil a škvařil. A to prosím na levném nekvalitním rostlinném oleji. Do druhého dne jsme si museli vyměnit oděv, tak nám čpěl spáleninou. Tehdy jsem mu řekl, že jednu rakovinu svým výrobkem z lidí vytáhne, ale dalším postupem do nich čtyři jiné vrazí. To jsem ještě nevěděl, že jeho „hraška“ obsahuje sýr, i když v malém množství - což mi teď v telefonu potvrdil. A na dotaz o rakovině mi sdělil, že za sebe není nutno nic sdělovat, že už to přece skoro všichni vědí, a že na dané téma existuje mnoho odborných knih.
V Ostravě mě ještě dorazil, když si na pozvání k našemu stolu přinesl jídlo, ke kterému přikusoval „ krásný bílý zdravý rohlík“. Já mu na to: „To vám chutná, anebo to je recese?“ Odpověděl, že to má jako třešničku na dortu. Vážně. Tehdy jsem nabyl přesvědčení, že s tím jeho vyčištěním to nebude tak super. V tom mě upoutal jeho hodně viditelný silný tik v pravém oku. No však už mě znáte. Já na něj: „Pane Škvařile, vy máte silný tik, to znamená, že s tělem je něco v nepořádku. Já to měl ve starém životě také, ale ne tak silné. Svědčí to o tom, že tělo něco signalizuje. Rychle to zamluvil, že to má jen dočasně a je ve stresu.
Až s odstupem času jsme si dali do souvislostí, že zhruba před měsícem, když jsme v Olomouci čekali s knihami na pana Labského v blízkosti Olomouckého výstaviště, manželka si na 10 minut odskočila na výstavu, bylo to něco pro ženy. Když se vrátila, obrátil jsem se na ni kde byla, že smrdí jako by dělala hranolky. Znám to z dřívější naší praxe z Gallery baru. Ona na to, že tam byl nějaký stánek. Otázka zní: „Kdo byl onen tajemný škvařič? Ano, vaše odpověď je správná.
A tak jsem pana Škvařila poprosil o foto do knihy. Souhlasil, bude na barevných stránkách vzadu.
Kompletní tištěnou knihu můžete zakoupit na prodejních místech nebo poštou po objednání na některém z kontaktů.
Obsah knihy podléhá autorským právům dle zákona. Kopírování, publikace a citace se souhlasem autora,
který Vám tímto uděluji, pokud toto nebude prováděno za účelem zisku. Eduard Sova
‹‹ tyto stránky spravuje Pavel Guňka (www.pg-system.cz) ››