PLÁNOVANÉ PROJEKTY

restaurační stravenky s logem "Moudrá sova doporučuje" s nízkou marží pro dostupnost i do obchodů se zdravou výživou

vlastní internetová burza patentů společenství

franšíza na Jídelnu zdravá kuchyně po celé ČR, pro 100% zaručenost košer kvality výrobků a surovin

vytvoření internetových stránek

vlastní patenty na výrobu

rozšiřování společenství o další firmy

celorepubliková osvěta

vybudování a otevření miniuzdravovny- informačního centra pro projekt

napsání a distribuce knih 1.-9.díl (1, 2, 3,)

natočení DVD 1.-9.díl (1,)

vytvoření zdravé minizahrady a minipole pro ukázky nekonvenčního pěstování plodin

obeznámení médií a odborných kruhů s naším projektem

uvedení ochranné známky "Moudrá sova doporučuje" na trh

značení restaurací a jídelen se zdravým stravováním ochrannou známkou

značení potravinářských obchodů se zdravým sortimentem ochrannou známkou

pojízdná osvěta na kolech ( obytný vůz )

osvěta v zahraničí - posunutí projektu na proevropský

vytvoření systému kontroly zdravých potravinářských produktů označených ochrannou známkou

[ edit ]
©Eduard Sova
webmaster:  Pavel Guňka p.gunka©seznam.cz,