O SPOLEČENSTVÍ
- v dané chvíli staré rozpuštěno
- zakládáme nové - kvalitnější !

Společenství moudré sovy zahrnuje dvanáct zakládajících firem zabývajících se výrobou, dovozem a distribucí zdravých produktů na bázi staronového životního stylu. Společenství se zabývá celorepublikovou osvětou zdravé výživy s  jejím uvedením do praxe jak pro pokročilé, tak také i pro začátečníky, poněvadž díky této stravě se dá předcházet veškerým nemocem, jakožto i léčit stávající nemoci.

Seskupení funguje na bázi neekonomického propojení s tím, že zúčastněné firmy by měly jít i morálním příkladem firmám ostatním. Zjednodušeně řečeno se jedná o cech českých výrobců, dovozců a prodejců zdravé výživy. Výrobky, které budou svým složením odpovídat požadavkům zdravého stravování, budou označeny ochrannou známkou "Moudrá sova doporučuje".

Díky větší osvětě, a také zvýšením prodeje počítáme do budoucna s tím, že se zvětší výroba a úměrně tomu se budou snižovat ceny produktů zdravé výživy. Přitom počítáme také s vaší pomocí. A to tak, že své nové informace a poznatky budete šířit nezištně dále mezi své blízké a známé.


Eduard Sova
prezident společenství
[ edit ]
©Eduard Sova
webmaster:  Pavel Guňka p.gunka©seznam.cz,