OCHRANNÁ ZNÁMKA
AKTUALIZOVÁNO:
Ochranná známka "Moudrá sova doporučuje", zaregistrovaná na ÚPV pod číslem 439403, je první známkou svého druhu, která rozlišuje tentokráte opravdu stravu zdravou rostlinnou od nezdravé ostatní (na rozdíl od známek podobných na bázi bio). Pro základní vstup označení výrobků jsou podstatná tři kritéria: bez veškerých živočišných tuků, rafinovaných cukrů, chemických látek. Dalším krokem v označování (po 1 roce používání známky daným subjektem - na požádání, bez poplatku, kdy toto specifické značení může používat a nemusí) bude rozdělení na: zdravou, zdravější, nejzdravější - formou přidělování 1-3 soviček umístěných uvnitř ochranné známky, aby tyto byly i pro laika naprosto srozumitelné a nemusel tudíž dalece studovat složení výrobku (které je mnohdy nečitelné, zavádějící a často i klamné). Podrobná kritéria ke složení výrobků najdete zde.
Základní logo
-bez živočišných tuků
-bez rafinovaných cukrů
-bez chemických látek

moudrá sova logo, 1 sovička
+1 malá sovička = kritéria základní známky + tyto:
- tuzemský výrobek z tuzemských surovin dané země, ve které je produkt označován - vyjma kořenicích, dochucovacích a pojicích surovin (zdravých) - max 15% (na základě shodných nutričních a energetických zákonitostí pro ideální výživu jedince v dané oblasti).


moudrá sova logo, 2 sovičky
+2 malé sovičky = kritéria základní známky + kriteria s jednou sovičkou + tyto:
- bez tepelných úprav nad 120°C a jakéhokoliv uzení (týká se i veškerých přírodních aditiv)
- bez přidání čistého lepku (platí také bez surovin, které jsou izolovanými částicemi z původních přírodních potravin (např. hl. bílá mouka, bílá rýže apod.)


moudrá sova logo, 3 sovičky
+3 malé sovičky = kritéria základní známky + kriteria s 1 sovičkou + kritéria se 2 sovičkami + tyto:

- bez umělých obalových materiálů (pouze sklo, papír a obaly z rostlinných surovin)
- bez genetické modifikace (platí i pro všechna ozařování, také při plnění na výrobních linkách apod.)
- bez všech solí (i mořských), cukrů a sladů zvlášť přidaných (pouze dané v přírozeném stavu v přirozené surovině)
LOGO SCHVÁLENO PRO EU
moudrá sova logo, 1 sovička moudrá sova logo, 2 sovičky moudrá sova logo, 3 sovičky
stejné podmínky jako u české verze!
[ edit ]
©Eduard Sova
webmaster:  Pavel Guňka p.gunka©seznam.cz,