„NEJEN“ MOUDRÁ STRAVA OD SOVY III.

ANEB JAK NA RAKA A JEHO KUMPÁNY

(pouze textová část knihy bez ilustrací s popisky)
3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39
40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74
75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106
107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131
132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144
nevyžadovali) a všichni, co se podíleli na této osvětě, si nechali zaplatit, někteří opravdu řádně. (Teď ale nezapomínám na lidi, kteří tak činí vzdáleně, různými e-maily, slovně a podobně, o kterých ani nevíme. Toto je poděkování vám - vám nezištným.) Ale já si říkám své staré pořekadlo z minulé kůže: „Na každé prase se najde řezník“. Někdy mi je z toho smutno a kolikrát jsme se s Evou ptali sami sebe, jestli to vůbec má smysl a jestli si to lidé zaslouží. Tak jak píšu na jiném místě - že jsem poznal mnoho lidí a mnoho povah, ale opravdu takové „voly“, jako jsme my dva, bych v tomto širokém spektru hledal marně. No, nikdo nás nenutil, ale jsme si i párkrát pobrečeli (v náručí – jak zamlada). Pak to vždycky nějak skousneme a zkoušíme dál. Pojedeme jen, pokud nám to naše ekonomická situace dovolí. A ta záleží i na lidech, zdali se přičiní. Pokud se začnou prodávat knížky a DVD, tak budeme žít z toho, pakliže ne, po vyčerpání našich zdrojů se budeme muset začít věnovat nějaké podnikatelské sféře dané touto oblastí. Stále však věříme, že se to prorve. Dokonce jsme nyní museli objednat „lepší“ kameru, abychom mohli natočit další DVD, tentokrát hotovky, tedy levnější verzi zdravého stravování. Tady neznáme nikoho, kdo by nám s natáčením pomohl, a také se nikdo nehrne. Takže to bude v mé režii, a to se mi líbí. (I když i první DVD bylo mé.) První zkušenost s DVD byla otřesná. To, že si „kameraman“ účtoval trojnásobek ceny při natáčení, jsme ještě skousli, poněvadž už se nedalo čekat - z důvodů uzavírání jídelny a obchůdku, a tím pádem již zmenšujícího se sortimentu surovin. Už jsem se s ním znal z dřívějška, bývalý horník, který se díky fotografování dopracoval až k přednášejícímu na VŠ. (To tedy: všechna čest.) Já měl na to dva dny. Přijel, kamera jak kulomet. U auta ji zapíná a - ejhle. Kurník (říká), mi to nefunguje. Tak se tam s tím hodnou chvíli pral. No, neuměl to zapnout a zprovoznit, a to už s ní mnoho natáčel. Tak mě jen napadlo, že angličtina je „sviňa“. (Rozuměj anglická verze menu.) V budově nám zavěsil bezdrátové mikrofony, postavil si stojan a já, jelikož jsem měl vše k natáčení připravené (suroviny a nářadí – kuchařské), zvolal: Klapka - jedem, u mě dobrý! Si říkám: Sovo vole, podcenil jsi ho – profík. Po prvních záběrech, když jsme si to poslechli, jsme zjistili, že mikrofony nefungují, jak mají, a strašně hučí. Notnou chvíli to dával
Kompletní tištěnou knihu můžete zakoupit na prodejních místech nebo poštou po objednání na některém z kontaktů.
Tato elektronická podoba knihy je součástí serveru www.moudrasova.eu.
Obsah knihy podléhá autorským právům dle zákona. Kopírování, publikace a citace se souhlasem autora,
který Vám tímto uděluji, pokud toto nebude prováděno za účelem zisku. Eduard Sova
‹‹ tyto stránky spravuje Pavel Guňka (www.pg-system.cz) ››