„NEJEN“ MOUDRÁ STRAVA OD SOVY III.

ANEB JAK NA RAKA A JEHO KUMPÁNY

(pouze textová část knihy bez ilustrací s popisky)
3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39
40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74
75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106
107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131
132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144
kupují parcely. Za ty peníze, co dneska chtějí – no, nekupte to! Krásný pohřeb to je něco. A že by mohli žít déle, to je jaksi nenapadá.

Ještě jedna vzpomínka na Havířov. Mezi naše návštěvnice patřila i jedna „léčitelka“, která mě pořád zvala, že musím k ní přijít. A tak jsem v rámci – „abych ji jakoby splatil její útratu u nás“ slíbil, že dojdu. Hodinu do mě hučela jak do hodin, vše si pročítala ze spisů, a ve finále mi dala doporučení, ať si doma svítím baterkou do hlavy mezi očima. (A to jsem jí při přednášce, zdarma, u nás říkal, že jsem si stravou vyčistil i mozek!) Proč to píši? Nevěřili byste, kolik lidí, jak z vyšších kruhů, tak titulovaných, či podnikatelů, k ní chodí a věří a věří a posouvají to dál. Paní měla trošku více obalené boky, tedy „prdel“, tak jak již víte = zanesené tělo. A zanesené tělo se rovná zanesenému m….! Se nedivím doktorům a jiným kritikům, že pak lidi od takových odrazují. Tentokrát právem. Tedy, když pomineme ty prašule, budiž. Pokud se tedy pokusíte chtít tyto peníze obětovat, položte je na „prkno“ a utíkejte. Veškerá „elektropole“ vytvořena uměle jsou pro tělo rušivá a škodlivá, buď přímo anebo vždy s vedlejšími účinky. A baterie jsou drahé. Já si spíš než do hlavy svítím tady u nás na cestu ke kadibudce, to abych se nep…….. No, není to tak lepší? Neříkám, že paní neměla v něčem pravdu, ale na sobě toho měla vyzkoušeno málo a vše podávala z druhé ruky, samozřejmě plus její úvahy přidané. A to mi říká: To je jen první kurz, vy musíte přijít víckrát. Či „su onasis“? A ještě k tomu blbý „onasis“? Už jsem tam podruhé nešel. My sami jsme se nikdy nestavěli, ani se tak neprezentovali, že jsme léčitelé a že vás či ostatní lidi se budeme snažit léčit. (Totéž platí i o „miniuzdravovně“ - tady v Rychlebských horách.) My jsme pouze nositelé informací a zkušeností, které se snažíme předávat dál. Toto opravdu zadara. My jsme vám ty vaše „nemoci nenaordinovali“ a nevpravili do vás, takže je opravdu nutné, a b y k a ž d ý s á m z a s e b e.

Ještě nesmíme zapomenout na otužování a podobné návody. Veškeré extrémní změny teplot, ať už směrem nahoru nebo dolů, nejsou to pravé ořechové. Můžu to opět potvrdit na svém těle, které se vyčistilo a vyléčilo pouze přírodní cestou a na ledoborec jsem si hrát nemusel.
Kompletní tištěnou knihu můžete zakoupit na prodejních místech nebo poštou po objednání na některém z kontaktů.
Tato elektronická podoba knihy je součástí serveru www.moudrasova.eu.
Obsah knihy podléhá autorským právům dle zákona. Kopírování, publikace a citace se souhlasem autora,
který Vám tímto uděluji, pokud toto nebude prováděno za účelem zisku. Eduard Sova
‹‹ tyto stránky spravuje Pavel Guňka (www.pg-system.cz) ››