„NEJEN“ MOUDRÁ STRAVA OD SOVY III.

ANEB JAK NA RAKA A JEHO KUMPÁNY

(pouze textová část knihy bez ilustrací s popisky)
3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39
40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74
75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106
107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131
132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144
Ještě se na chvíli vrátím k tomu jakoby zrychlenému tělu. Tak jako bylo to mé tělo rychlejší, tak nějak funguje i vidění. Je totiž spousta věcí kolem nás (žádné sci-fi), které naše oko jakoby nevidí. Ale to jen pomyslně. Ve skutečnosti oko obraz zaznamená, mozek také, ale bohužel skoro naprostá většina lidí (díky nevyčištění, a tím pádem zpomalení) již není schopna tento obraz promítnout zpátky na sítnici. Dám příklad, kdy to tak funguje. Pakliže do série filmových obrázků vložíte jen jedno okénko ze zcela jiného filmu, při pouštění v zátahu skoro nikdo tento samostatný snímeček nezaregistruje a „položil by život“ za to, že tam nic takového nebylo. Ale mozek to uloží. Je to tzv. podprahové vnímání. Už jsem minule psal, že to používali na skrytou podprahovou reklamu, která je již dnes zakázána. Takže nevěřte, že vše co nevidíte, ve finále neexistuje. To jen pro ty, kteří se více zajímají. Taky bych vás dříve poslal někam. Víte, dovolil jsem si to napsat proto, poněvadž u nás ještě v Havířově se časem začali objevovat různí lidé různých směrů a různých zaměření a já, jelikož jsem v tom z mé strany neviděl nic špatného (tedy z mého pohledu), jsem jim vyprávěl vlastně všechny své zkušenosti a poznatky. A tito se pak jakoby snažili nás přesvědčit, že jejich víra či zaměření je to to nejsprávnější (to ještě nevěděli, že my už máme svoji „bandu“ Soví = já+Eva) a jakoby nás vtahovali k nim. Skoro žádný ale nehovořil o skutečnostech a zkušenostech svých, nýbrž vždy to bylo podáváno jakoby „z druhé kapsy“, ve všech těch vírách a zaměřeních napříč. Toto je myslím špatná volba, když prezentujete něco, co nemáte vyzkoušeno sami na sobě. Znáte to - jak jsme si hráli jako malí na tichou poštu, kdy na začátku to byl „krásný mladý krkavec“ a u posledního „tichomluvce“ z toho vyšel „starý zelený pukavec“. Tak, tak nějak to funguje i v dospělosti. Neříkám, že v něčem neměli pravdu, ale mnohokrát (díky jejich přidaným osobním úvahám), si dovolím říci, že se sekli. Naopak k nám také chodili lidé (tedy sami za sebe), kteří nám nejdříve s ostychem v očích říkali pouze zážitky a zkušenosti své. Koutkem oka jen sledovali, jestli si o nich nebudeme myslet, že jsou „trhlí“. Byli to, z mého pohledu, lidé velmi čistí
(-rozuměj správné, či správnější fungování těla), kteří se tímto nepotřebovali nějak zviditelnit. Pouze informovali o faktech a skutečnostech – na živo zaznamenaných. Není nutné vypisovat
Kompletní tištěnou knihu můžete zakoupit na prodejních místech nebo poštou po objednání na některém z kontaktů.
Tato elektronická podoba knihy je součástí serveru www.moudrasova.eu.
Obsah knihy podléhá autorským právům dle zákona. Kopírování, publikace a citace se souhlasem autora,
který Vám tímto uděluji, pokud toto nebude prováděno za účelem zisku. Eduard Sova
‹‹ tyto stránky spravuje Pavel Guňka (www.pg-system.cz) ››