„NEJEN“ MOUDRÁ STRAVA OD SOVY III.

ANEB JAK NA RAKA A JEHO KUMPÁNY

(pouze textová část knihy bez ilustrací s popisky)
3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39
40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74
75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106
107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131
132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144
reagovat. Přestanou vám chutnat (co se týká jídla, pití a konzumace jiné) věci, které do těla nepatří, ale také budete „alergičtí“ na různé další nebezpečné vjemy z okolí. A to je tedy to pravé ořechové – nejořechovatější. Máme to vyzkoušeno na sobě, a také další hromady lidí, akorát, že nejsou tak blázniví jako Sovy. Proto nikdy nesvalujte vinu na doktory a jiné. Ti vám ty nemoci nedodali. Každý sám je zodpovědný za své tělo, chcete-li schránku.

KAŽDÝ SÁM JE STRŮJCEM SVÉHO ŠTĚSTÍ, tedy i neštěstí. Za mimina a mládež - rodiče.

A pokud někteří budete tvrdit, že to je osud, nebo že jste byli v nesprávnou dobu na nesprávném místě či jiné bludy, věřte, že pokud by vaše tělo, tzn. i mozek, bylo čisté, sami byste instinktivně tyto věci vyřešili a včas byli schopni reagovat. Toto je pro změnu o vědomí, podvědomí, a u nás dříve u těch holdujícím alkoholu snad i o „bezvědomí“. (Třeba i jen částečném.) Ale toto budeme „studovat“ ve vyšších ročnících (rozuměj v dalších dílech knih). Dobré je získávat informace postupně, pro možnost jejich vyzkoušení. Inženýr též hned ve dveřích nedostane diplom. Ani ten, který má protekci. Každý až nakonec (tedy i ten protekční – bohužel).
Dost „odborných“ plků!
Já si to jakoby vždy pomyslně promítám pro sebe, jak bych asi reagoval já v „minulé kůži“.

V bývalé jídelně jsem si při přednáškách přebral takové motto o hubených a tlustých. Tedy v mém provedení. Dříve měli první slovo tlustí a říkali (já s nimi):
Až my tlustí budeme hubení, vy hubení už budete dávno studení.
A já nyní:
Až my hubení budeme studení, vy tlustí už budete dávno pohřbení.
Kruté? Ale pravdivé. My jsme zjistili, že čím více se jakoby snažíme ty lidi vyrvat z těch pomyslných hrobů, oni na to neslyší a zuby nehty se drápou (tentokrát ne nahoru), ale zpět. My přeci nemůžeme každému jedinci darovat svůj celý život a stále u něj stát. Tady je to o tom, že každý sám za sebe. Tak jako se sám „onemocněl“, tak takhle
Kompletní tištěnou knihu můžete zakoupit na prodejních místech nebo poštou po objednání na některém z kontaktů.
Tato elektronická podoba knihy je součástí serveru www.moudrasova.eu.
Obsah knihy podléhá autorským právům dle zákona. Kopírování, publikace a citace se souhlasem autora,
který Vám tímto uděluji, pokud toto nebude prováděno za účelem zisku. Eduard Sova
‹‹ tyto stránky spravuje Pavel Guňka (www.pg-system.cz) ››